Nauka Jazdy Neo

Ośrodek szkolenia kierowców w Górze Kalwarii, kursy na prawo jazdy kategorii B

Zapisz się »

O Firmie

Nauka Jazdy Neo w Górze Kalwarii posiada czternastoletnią tra­dyc­ję i doś­wiad­cze­nie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez dwóch doświadczonych instruktorów. Sala wykładowa i biuro znajdują się w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 36.

Oferta

U nas bę­dziesz jeź­dzić najczęściej w Kozienicach, War­sza­wie, Garwolinie lub innych miastach egzaminowania wed­le ży­cze­nia kur­san­ta. Dzię­ki te­mu masz zag­wa­ran­to­wa­ną umie­jęt­ność jaz­dy na­wet w naj­bar­dziej ruch­li­wych miej­scach i zda­nie eg­za­mi­nu. Posiadamy własną salę wykładową i plac manewrowy, dlatego nasze koszty i cena kursu jest jedną z najniższych w powiecie.

Zapisy

Kolejne kursy są uruchamiane w różnych okresach, ale najczęściej raz w miesiącu po zgłoszeniu się kilku chętnych z których można utworzyć grupę i zorganizować badania lekarskie. Dlatego sugerujemy kontrolowanie terminów rozpoczęcia kursu zamieszczonych na stronie i zgłaszanie swojej chęci udziału w kursie.